Пелетен котел BURNIT PELL EASY NOVITION 20kW

Пелетен котел BURNIT PELL EASY NOVITION 20kW

Цени от: 5400 лв.
Loading...

Описание

Пелетен котел BURNIT PELL EASY 20 kW

Ценоразпис за въвеждане в експлоатация: Ceni-pusk-i-profilaktika-2019

PELL EASY 20
Максимална мощност kW 18
Мин. / Номинална мощност KW 5.1÷16.3
Височина H mm 1260 ± 15
Ширина L/ Дълбочина D mm 625/790
Обем водна риза L 35
Обем горивна камера L 12
Необходима тяга на комина Pa/mbar 8/0.8
Изолация високоефективна термоустойчива вата  100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm
Врата
Котел
Мощност на електрическата част: макс/мин W 410/42
Мощност на циркулационната помпа W 5÷40
Захранващо напражение V/Hz/А 230/50/2
Препоръчително гориво дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014
Температура на изходните газове (в работен  режим) °C 100÷120
Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност kg/s 0,0045 ÷
0,01
Работен температурен интервал °C 55-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 45
Работно налягане bar 3
Тегло kg 252
Обем бункер за пелети L 75
Вход студена вода A, mm R1”/485
Изход топла вода В, mm R1”/570
Изход за източване / предпазен клапан С, mm R¾”/500
Тръба за входящ въздух Е, mm ø76/400
Комин F, ø /mm ø76/400
Обезвъздушаване G +
Гнездо за датчик K +
Ръчна система за почистване L1 +
Запалка M +
Пелетна горелка N +
Ревизионен отвор O, mm 65/290
Циркулационна помпа Р +
Разширителен съд R, литри 6
Бункер за пелети S +
Контролер U +
Окуляр за наблюдаване на горивния процес V +
Изсмукващ вентилатор W +
Контейнер за пепeл и сажди Х +
Ревизионна врата Y +
Врата (капак) за зареждане с пелети Z +
Клас на котела, съобразно  EN 303-5/2012 г. class 5
   Ел. консумация в режим “Изчакване” W 3

ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛ BURNIT PELL EASY:

1. Микропроцесорен контролер
2. Ревизионен капак
3. Бункер за пелети
4. Капак в горната част на бункера
за зареждане с пелети
5. Ръчна система за почистване на
димогарните тръби
6. Водна риза (мантел)
7. Димогарни тръби с турболатори
8. Обшивка
9. Високоефективна изолация
10. Пелетна горелка
11. Контейнер за пепел и сажди
12. Регулиращи се крачета
13. Изход топла вода
14. Вход студена вода
15. Комин
16. Тръба за входящ въздух

ПРЕДИМСТВА:

 1. Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.

 1. Температурен датчик следи температурата в котела.
 2. Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 3. Температурен датчик следи температурата в буфера.
 4. Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 5. Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
 6. Ръчна система за почистване на димогарните тръби.
 7. Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.
 8. Вграден бункер за пелети.
 9. Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
 10. Вграден разширителен съд.
 11. Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

Опционално оборудване: WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

 1. STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
 2. Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 3. Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.
 4. Предпазител 10А;
 5. В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

Подобни продукти

Последно разгледани