Стоманени радиатори – Korado Radik Klasik тип 22

Стоманени радиатори – Korado Radik Klasik тип 22

Цени от: 152.40 лв.
Loading...

Описание

RADIK представляват стоманени, панелни отоплителни тела с естествена циркулация на въздух около техните отоплителни повърхности.
Произвеждат се в единично, двойно или тройно панелно изпълнение.
Основната им отоплителна площ е направена под формата на панел
с хоризонтални и вертикални канали. За увеличаване на топлинната
мощност при някои типове от вътрешната страна на панела е заварен
конвектор.
Панелът е изработен от два полупанела от стоманена ламарина, които
в местата на събиране на вертикалните части са свързани с точкови, а
по дължината на панелите с надлъжни заварки. Използвана е студено
валцована стоманена ламарина с ниско съдържание на въглерод.

Използване
Панелните отоплителни тела RADIK са предназначени за монтаж в отоплителни системи на централно водно отопление на сгради с максимално допустимо експлоатационно налягане 1,0 MPa, в които като топлопреносима материя се използва вода или водни разтвори с максимално
допустима експлоатационна температура 110 °C. Предназначени са за
еднотръбни и дву тръбни отоплителни системи с принудителна, а някои
и със самоволна циркулация. Телата трябва да бъдат инсталирани от
професионалист в топловодни отоплителни системи, които са направени професионално съгласно VDI 2035 с оглед на защита срещу повреди
причинени от корозия и котлен камък.

Гаранции и качество
Производителят гарантира херметичността, както и посочените
стойности на топлинни мощности на панелните отоплителни тела
разположени в топло водни системи  10 години от датата на продажба.
Производителят не носи отговорност за деформации и повреждане на
телата по време на тяхното транспортиране, манипулации и складиране.
Гаранцията не се отнася за механична или друга повреда възникнала
поради непрофесионално извършен монтаж на отоплителните тела.
Изделията RADIK са гаранция за качество. Доказателство за това са
свидетелствата издадени от LGA Нюрнберг (свидетелство за това, че
отоплителните тела са подходящи за инсталиране в училища и детски
градини), от Машиностроителния пробен институт в Бърно, Чехия и
регистрация за използване на националните марки за качество RAL
(Германия), BSI (Англия)
От 1997 година фирма КОРАДО АД притежава сертификат за качество
съгласно нормата ISO 9001. Тази система за управление на качеството
предварително описва всички условия, изисквания и параметри от
техническа, производствена, търговска, транспортна и сервизна гледна
точка.
Системата за управление на качество съгласно нормата ISO 9001
гарантира на клиентите високо и постоянно качество на изделията и
услугите.

Изпълняват се по заявка.

Срок на доставка  до 7 работни дни.

https://www.korado.bg/

Допълнителна информация

Височина

H300, H400, H500, H600, H700, H900

Дължина

L400, L500, L600, L700, L800, L900, L1000, L1200, L1400, L1600, L1800, L2000, L2300, L2600, L3000

Подобни продукти

Последно разгледани